Ochrona układu oddechowego

 • Maski FFP1 chronią przed kłopotliwym kurzem i dymem (cząstki stałe), które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Dopuszczalna, maksymalna koncentracja zanieczyszczeń wynosi czterokrotność wartości MAK * .
 • Maski FFP2 chronią przed cząstkami stałymi i płynnymi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Dopuszczalne, maksymalne stężenie zanieczyszczeń wynosi 10-krotność wartości MAK *
 • Maski FFP3 chronią przed stałymi i ciekłymi cząstkami toksycznymi oraz cząstkami substancji rakotwórczych i radioaktywnych, zarodników, bakterii, wirusów i enzymów. Dopuszczalne, maksymalne stężenie zanieczyszczeń wynosi 30-krotność wartości MAK * .
 • Filtry A1P2 chronią przed gazami i oparami organicznymi uwalnianymi przez rozpuszczalniki, lakiery, kleje, jak również przed szkodliwymi dla zdrowia cząstkami stałymi i płynnymi. Dopuszczalne, maksymalne stężenie zanieczyszczeń wynosi 10 -krotność wartości MAK *.
 • Filtry ABEK chronią przed gazami i oparami organicznymi i nieorganicznymi, jak również kwasami, amoniakiem i pochodnymi amoniaku organicznego. Dopuszczalne, maksymalne stężenie zanieczyszczeń wynosi 30-krotność wartości MAK *.Wartość MAK określa maksymalne, dopuszczalne stężenie substancji w formie gazu, oparu lub zawiesiny w powietrzu (wdychanym) na stanowisku pracy, które nie powinno stanowić zagrożenia dla zdrowia, również w przypadku przebywania w strefie takiego stężenia z reguły przez 8 godzin dziennie i maksymalnie 40 godzin w tygodniu.

 • ochrona przed nietrującym pyłem, powstającym w trakcie usuwania rdzy, pracach przy masie...

o produkcie

 • ochrona przed nisko trującymi substancjami powstającymi w trakcie obróbki drewna,...

o produkcie

 • ochrona przed nisko trującymi substancjami powstającymi w trakcie obróbki drewna,...

o produkcie

 • ochrona przed nisko trującymi substancjami powstającymi w trakcie obróbki drewna,...

o produkcie

 • szczególnie przydatna do ochrony przed wirusami grypy (np. A/H1N1 wirus świnskiej grypy)
 • och...

o produkcie

 • do prac na dużej powierzchni z materiałami o niskim współczynniku ryzyka ( jak cięcie...

o produkcie

 • do ochrony przed gazami i oparami, np. z rozpuszczalników, lakierów lub klejów
 • dobre...

o produkcie