Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo witrynę internetową firmy wolfcraft GmbH (zwanej dalej wolfcraft). Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych w zakresie ich gromadzenia i przetwarzania. Pragniemy też, aby podczas wizyty w naszej witrynie internetowej czuli się Państwo bezpiecznie. Z tego względu poniżej objaśniamy, z jakich informacji, a w szczególności z jakich danych osobowych korzystamy oraz w jaki sposób to robimy, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową i z niej korzystają.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
 
1. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

(1) Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane odnoszące się osobiście do Państwa, np. imię i nazwisko, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Administratorem danych zgodnie z art. 4 nr 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO)jest spółka wolfcraft GmbH, Wolffstraße 1, 56746 Kempenich (dane dostępne również w naszej stopce redakcyjnej). Nasz inspektor ds. ochrony danych jest do Państwa dyspozycji pod adresem datenschutz@wolfcraft.com lub w następującej lokalizacji: Dr. Dornbach Consulting GmbH, Pani Susanne Kamm, Anton-Jordan-Straße 1, 56070 Koblenz.

(3) Gdy kontaktują się Państwo z nami poprzez wiadomość e-mail lub formularz kontaktowy, przekazane w ten sposób dane (adres e-mail, ewentualnie Państwa imię i nazwisko oraz numer telefonu) przechowujemy, aby udzielić odpowiedzi na przesłane zapytanie. Otrzymane w ten sposób dane usuwamy, gdy przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli spoczywa na nas ustawowy obowiązek przechowywania.

(4) Gdy w ramach pojedynczych funkcji naszej oferty będziemy korzystać z pomocy upoważnionych usługodawców lub gdy zechcemy wykorzystać Państwa dane w celach reklamowych, zostaną Państwo o tym szczegółowo poinformowani. Podamy również zasady dotyczące okresu przechowywania.
 
2. Państwa prawa

(1) Posiadają Państwo następujące prawa odnośnie do Państwa danych osobowych:
              –        prawo dostępu do danych,
              –        prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
              –        prawo do ograniczenia przetwarzania,
              –        prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
              –        prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 
3. Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty w naszej witrynie internetowej

(1) Gdy korzystają Państwo z witryny internetowej tylko w celu zapoznania się z jej treścią, czyli bez dokonywania rejestracji lub innego przekazywania nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przekazywane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeżeli chcą Państwo przeglądać naszą witrynę, gromadzimy następujące dane, które są nam niezbędne pod względem technicznym, aby wyświetlić dla Państwa stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):
–        adres IP;
–        data i godzina otrzymania zapytania;
–        różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego Greenwich (GMT);
–        treść zapytania (konkretna strona);
–        status dostępu/kod statusu HTTP;
–        przekazana ilość danych;
–        strona internetowa, z której pochodzi zapytanie;
–        przeglądarka,
–        system operacyjny i interfejs;
–        język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Poza wyżej wymienionymi danymi podczas Państwa wizyty w naszej witrynie internetowej zapisujemy na Państwa komputerze pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku i przyporządkowywane do używanej przez Państwa przeglądarki, umożliwiające przepływ określonych informacji do wyznaczonego przez te pliki miejsca (czyli do nas). Pliki cookie nie wykonują żadnych programów ani nie przenoszą wirusów na Państwa komputer. Służą do dostosowania naszej oferty internetowej do potrzeb użytkownika oraz zwiększenia jej efektywności.

(3) Wykorzystanie plików cookie:

a) Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie, których zakres oraz funkcjonowanie wyjaśniamy poniżej:
          –   tymczasowe pliki cookie (zobacz b),
          –  stałe pliki cookie (zobacz c).

b) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tzw. ID sesji, za pomocą którego różne zapytania Państwa przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Dzięki temu Państwa komputer zostanie rozpoznany, gdy powrócą Państwo do naszej witryny internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane wraz z wylogowaniem lub zamknięciem przeglądarki.

c) Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, w zależności od rodzaju pliku cookie. Pliki cookie mogą Państwo w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa Państwa przeglądarki.

d) Mogą Państwo skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki wedle życzenia i np. dezaktywować zapisywanie plików cookie podmiotów zewnętrznych lub wszystkich plików cookie. Należy mieć jednak na uwadze, że może to uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny internetowej.
 
4. Inne funkcje oraz oferty naszej witryny internetowej.

(1) Poza korzystaniem z naszej witryny na potrzeby czysto informacyjne użytkownicy mogą skorzystać z różnych oferowanych przez nas usług. W tym celu z reguły wymagane jest podanie danych osobowych, które wykorzystujemy do wyświadczenia danej usługi i dla których obowiązują wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) W celu przetwarzania Państwa danych korzystamy częściowo z pomocy zewnętrznych usługodawców. Starannie ich wybraliśmy, sprawdziliśmy pod względem obowiązujących standardów ochrony danych i zatrudniliśmy zgodnie z tymi standardami. Zobowiązaliśmy ich do przestrzegania naszych wytycznych oraz poddajemy ich regularnym kontrolom.

(3) Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeżeli zawarcie umów lub podobne usługi oferujemy wspólnie z partnerami. Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo, podając swoje dane osobowe lub pod opisem danej oferty.
 
5. Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie

(1) Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać. Odwołanie tej zgody wpłynie na naszą możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych.

(2) Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opieramy na wyważeniu interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to miejsce w szczególności wtedy, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, co przedstawiamy każdorazowo w opisie funkcji. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku umotywowanego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i zaprzestaniemy przetwarzania danych, dostosujemy je lub przedstawimy ważne prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania.

(3) Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych oraz w celu analizy danych. O braku zgody na wykorzystanie danych w celach reklamowych mogą Państwo poinformować nas, korzystając z poniższych danych kontaktowych: datenschutz@wolfcraft.com lub pod adresem Dr. Dornbach Consulting GmbH, Pani Susanne Kamm, Anton-Jordan-Straße 1, 56070 Koblenz.
 
6. Wykorzystanie narzędzia Google Analytics

(1) Niniejsza witryna internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics na potrzeby analizy ruchu na stronach internetowych świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie, plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizowanie korzystania z witryny internetowej. Informacje pobrane za pomocą plików cookie dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej witryny internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i na nim przechowywane. W przypadku aktywowania opcji uniemożliwiającej identyfikację adresu IP w niniejszej witrynie internetowej Państwa adres IP jest najpierw skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać niniejsze informacje w celu analizowania korzystania z witryny internetowej, opracowywania raportów dotyczących aktywności w witrynie i świadczenia na rzecz administratora witryny dalszych usług powiązanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu.

(2) Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany z innymi danymi przez Google.

(3) Obsługę plików cookie można wyłączyć, zmieniając odpowiednio ustawienia w używanej przeglądarce. Jednakże należy mieć na uwadze, że może się to wiązać z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie przez Google danych utworzonych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez Państwa z witryny internetowej (wraz z adresem IP), oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną za pośrednictwem następującego łącza: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Dzięki temu adresy IP przetwarzane są dalej w wersji skróconej, tym samym można wykluczyć odniesienie do osoby. Jeżeli gromadzone dane dotyczące Państwa można powiązać z Państwa osobą, powiązanie to zostanie niezwłocznie wykluczone, a dane osobowe zostaną tym samym usunięte.

(5) Korzystamy z Google Analytics w celu analizy naszej witryny internetowej i jej stałego doskonalenia. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i opracować ją w sposób bardziej interesujący dla użytkownika. Na wypadek zaistnienia wyjątkowych sytuacji, gdy dane osobowe przekazywane są do USA, firma Google przystąpiła do programu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną korzystania z usługi Google Analytics stanowi art. 6 ustęp 1 zd. 1 lit. f RODO.

(6) Informacje o usługodawcach będących osobami trzecimi: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki dla użytkowników: www.google.com/analytics/terms/de.html, Informacje dotyczące ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz Polityka prywatności: www.google.pl/intl/de/policies/privacy.
 
7. Umieszczanie filmów z kanału YouTube

(1) Do naszej oferty online włączyliśmy filmy z kanału YouTube, które przechowywane są na www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej witryny internetowej. [Są one włączone w trybie „rozszerzonej ochrony danych“, tzn. żadne dane Państwa jako użytkowników nie są przekazywane do YouTube, jeżeli nie odtwarzają Państwo filmów. Dopiero gdy odtwarzają Państwo filmy, dane wymienione w ustępie 2 są przekazywane. Na to przekazywanie danych nie mamy wpływu].

(2) Poprzez wizytę w naszej witrynie internetowej YouTube otrzymuje informację, że wywołali Państwo daną podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w § 3 niniejszej Polityki prywatności. Nastąpi to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym Państwo się logują, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane przyporządkowane będą bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą Państwo sobie przyporządkowania w YouTube przy pomocy Państwa profilu, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań rynkowych i/lub odpowiedniego do potrzeb kształtowania swojej witryny internetowej. Taka analiza dokonywana jest w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczenia zgodnej z potrzebami reklamy oraz aby poinformować innych użytkowników sieci społecznościowych o Państwa aktywnościach w naszej witrynie internetowej. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w sprawie realizacji Państwa żądania należy zwrócić się o YouTube.

(3) Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znajdą Państwo w Polityce prywatności. Znajdą tam Państwo także dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu w związku z tym praw i możliwości zastosowania w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: www.google.pl/intl/de/policies/privacy. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i przystąpiła do programu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
8. Udostępnienie Google Maps

(1) W tej witrynie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlić interaktywną mapę w naszej witrynie internetowej i umożliwić Państwu dogodne korzystanie z funkcji map.

(2) Poprzez wizytę w naszej witrynie internetowej Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo daną podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w § 3 niniejszej Polityki prywatności. Nastąpi to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym Państwo się logują, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane przyporządkowane będą bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą Państwo sobie przyporządkowania przez Google przy pomocy Państwa profilu, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań rynkowych i/lub odpowiedniego do potrzeb kształtowania swojej witryny internetowej. Taka analiza dokonywana jest w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczenia zgodnej z potrzebami reklamy oraz aby poinformować innych użytkowników sieci społecznościowych o Państwa aktywnościach w naszej witrynie internetowej. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w sprawie realizacji Państwa żądania należy zwrócić się do Google.

(3) Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek znajdą Państwo w Polityce prywatności dostawcy. Znajdą tam Państwo także dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu w związku z tym praw i możliwych ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: www.google.pl/intl/de/policies/privacy. Firma Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i przystąpiła do programu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Strona na Facebooku

Polityka prywatności (stan: 14.06.2018) https://www.facebook.com/wolfcraftpolska/

Firma wolfcraft GmbH zapewnia oferowany tu serwis informacyjny, korzystając z platformy technicznej i usług firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Należy mieć na uwadze, że korzystanie z tej strony na Facebooku i jej funkcji odbywa się na własną odpowiedzialność. Dotyczy to zwłaszcza korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania). Informacje podawane na tej stronie znajdują się także na naszej stronie www.wolfcraft.com. Podczas odwiedzin na naszej stronie na Facebooku firma Facebook rejestruje między innymi adres IP użytkownika oraz inne informacje, które znajdują się w jego komputerze, w postaci plików cookie. Informacje te są wykorzystywane do udostępniania nam jako administratorowi stron na Facebooku danych statystycznych dotyczących korzystania z tych stron.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod poniższym adresem:
https://www.facebook.com/help/pages/insights

Zgromadzone w związku z tym dane są przetwarzane przez firmę Facebook Ltd. i w razie potrzeby przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.
Informacje otrzymywane i zarządzane przez Facebook są ogólnie opisane w zasadach Facebooka dotyczących wykorzystywania danych. Znajdują się tam także dane kontaktowe Facebooka oraz informacje o możliwości ustawiania wyświetlanych reklam. Zasady dotyczące wykorzystywania danych znajdują się pod następującym adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy

Pełne zasady Facebooka dotyczące danych znajdują się tutaj:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy

W jaki sposób Facebook wykorzystuje dane pochodzące z odwiedzin na stronach Facebook do własnych celów, w jakim zakresie czynności wykonywane na stronach Facebook są przyporządkowywane poszczególnym użytkownikom, jak długo Facebook przechowuje te dane oraz czy dane pochodzące z odwiedzin na stronie Facebook są przekazywane stronom trzecim nie jest jasno i ostatecznie określone przez firmę Facebook i nie jest to nam wiadome.

Po uzyskaniu dostępu do strony Facebooka adres IP przydzielony urządzeniu użytkownika jest przekazywany do Facebooka. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Facebooka adresy te zostają zanonimizowane (w przypadku „niemieckich” adresów IP) i skasowane po 90 dniach. Facebook zapisuje ponadto informacje dotyczące urządzeń końcowych swoich użytkowników (np. w ramach funkcji „Powiadomienie o zalogowaniu”); Facebook może ewentualnie przyporządkować dzięki temu adresy IP poszczególnym użytkownikom.

Gdy użytkownik jest aktualnie zalogowany w Facebooku, na jego urządzeniu końcowym
znajduje się plik cookie ze znacznikiem Facebook. Dzięki temu Facebook może wiedzieć, że użytkownik wszedł na tę stronę i jak z niej korzystał. Dotyczy to także wszystkich innych stron na Facebooku. Przyciski Facebooka znajdujące się na stronach internetowych umożliwiają Facebookowi rejestrowanie odwiedzin użytkownika na tych stronach i przyporządkowanie ich do profilu tego użytkownika na Facebooku. Na podstawie tych danych możliwe jest dostosowanie treści lub reklam do użytkownika.

Jeśli użytkownik chce tego uniknąć, musi się wylogować w Facebooku lub wyłączyć funkcję „nie wylogowuj mnie”, wykasować pliki cookie zapisane w swoim urządzeniu, zamknąć przeglądarkę i uruchomić ponownie. Zapewni to wykasowanie informacji Facebooka umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkownika.

W ten sposób można korzystać z naszej strony bez ujawniania swojego znacznika Facebook. Gdy użytkownik korzysta z interaktywnych funkcji strony (podoba mi się, skomentuj, udostępnij, wiadomości itp.), pojawia się maska logowania Facebooka. Po każdym zalogowaniu Facebook ponownie rozpoznaje zalogowaną osobę jako określonego użytkownika. Informacje dotyczące możliwości zarządzania dostępnymi informacjami lub ich kasowania znajdują się na następujących stronach Facebooka:
https://www.facebook.com/about/privacy

My, jako dostawca serwisu informacyjnego, nie gromadzimy i nie przetwarzamy poza tym żadnych danych pochodzących z korzystania przez użytkownika
z naszych usług.

Pytania dotyczące naszej oferty informacyjnej należy kierować na adres datenschutz@wolfcraft.com lub Dr. Dornbach Consulting GmbH, Frau Susanne Kamm, Anton-Jordan-Straße 1, 56070 Koblenz.