Nota prawna

Podmiot odpowiedzialny za treść:
Informacje zgodne z § 5 TMG (niemiecka Ustawa o mediach elektronicznych):


wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Telefon: +49 2655 510
Faks: +49 2655 51180

Strona internetowa: www.wolfcraft.com
e-mail: info@wolfcraftdotcom

Zarząd firmy: Thomas Wolff, Reinhard Wolff
HRB 12958, Amtsgericht Koblenz
NIP zgodnie z § 27 ustawy o VAT: DE147924531

 

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treść

Treści na naszych stronach zostały opracowane z dochowaniem najwyższej staranności. Jednakże nie możemy przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność oraz aktualność zamieszczonych treści. Jako usługodawca jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 TMG odpowiedzialni za własne treści zamieszczone na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Jednakże na podstawie §§ od 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do kontrolowania przekazywanych lub zapisanych informacji pochodzących z obcych źródeł ani analizowania ich pod kątem działań niezgodnych z prawem. Zasada ta nie narusza obowiązku usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji na podstawie ogólnych przepisów prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie obowiązuje jednak dopiero od momentu pozyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za odnośniki

Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za te obce treści. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiadają zawsze właściciele lub operatorzy tych stron. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w chwili udostępniania danego odnośnika. W momencie udostępniania odnośnika nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Bez konkretnych wskazań dotyczących naruszenia prawa zapewnienie stałej kontroli treści na stronach, do których prowadzą odnośniki, nie jest możliwe. Odnośniki takie usuniemy niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia prawa.

Znaki towarowe

O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na stronie internetowej firmy wolfcraft podlegają prawu ochrony znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności znaków towarowych należących do firmy wolfcraft, logo znaków towarowych, logo firmowych oraz pozostałych emblematów. Zamieszczone na tych stronach znaki towarowe oraz elementy kompozycyjne stanowią własność intelektualną firmy wolfcraft GmbH, Niemcy.

Prawo autorskie

Treści i dzieła zamieszczone na tych stronach przez operatora podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każda forma użytkowania wykraczająca poza granice praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie treści zawartych na tej stronie jest dozwolone wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. W przypadku publikacji na tej stronie treści, które nie pochodzą od operatora, przestrzegane są prawa autorskie podmiotów trzecich. W szczególności treści autorstwa osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to zauważą Państwo przypadek naruszenia praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. W przypadku ujawnienia naruszenia prawa treści te zostaną niezwłocznie usunięte.


Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie danych.